MENU

PODATKI I OPŁATY

   

Referat prowadzący:

Referat Finansowy i Podatków 

   

Pracownik merytoryczny:

Honorata Goc /FN1,3,4,6-9,11/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 181

Jadwiga Broncel  /FN2/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 119

Teresa Kłyk /FN10/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 182

Monika Moszkowicz  /FN5/
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 131
 

Kierownik Referatu/ Skarbnik Gminy:

Grażyna Czarnynoga
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 104

PROCEDURY:

FN 1

Stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w tym : Umorzeń, odroczeń terminów płatności i rozłożeń na raty zapłaty należności podatkowej oraz zaległości podatkowych

FN 2

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

FN 3

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny  od osób   prawnych  - zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego – nowy podatnik

FN 4

Podatek od nieruchomości, podatek rolny , podatek leśny  od osób fizycznych  i  prawnych  oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Korekta wysokości podatku

FN 5

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

FN 6

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników  podatku od nieruchomości ,  rolnego  i leśnego

FN 7

Podatek  leśny -  informacje i deklaracje podatkowe

FN 8

Podatek  od nieruchomości  -  informacje i deklaracje podatkowe

FN 9

Podatek  rolny -  informacje i deklaracje podatkowe

FN 10

Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych  zobowiązań podatkowych

FN 11

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzające stan zaległości