Przejdź do stopki

PODATKI I OPŁATY

Treść

Referat prowadzący:

Referat Finansowy i Podatków 

   

Pracownik merytoryczny:

Honorata Goc (podatki)
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 181

Jadwiga Broncel  
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 119

Teresa Kłyk
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 182

Marlena Znowiec - Konwerska
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 131

Kierownik Referatu/
Skarbnik Gminy:

Grażyna Czarnynoga
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 104

 

PROCEDURY:

 

FN 1

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych  

FN 2

Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych

FN 3

Podatek  rolny osób fizycznych i prawnych

FN 4

Podatek leśny osób fizycznych i prawnych

FN 5

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

FN 6

Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

FN 7

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzające stan zaległości

FN 8

Zwrot opłaty skarbowej

FN 9

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Deklaracje na podatek od nieruchomości 149.48 KB
Deklaracje na podatek rolny 132.69 KB
Deklaracje na podatek leśny 117.41 KB
Informacje o lasach 141.58 KB
Informacje o gruntach 151.56 KB
Wniosek FN 9 o odroczenie podatku 26 KB
Wniosek FN 9 o odroczenie podatku 179.53 KB
Wniosek FN 9 o umorzenie podatku 26 KB
Wniosek FN 9 o umorzenie podatku 179.57 KB
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 192.59 KB

676333