MENU

OŚWIATA, WYCHOWANIE

Referat prowadzący:

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych  

Pracownik merytoryczny:

Urszula Pomietło

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 125

Kierownik Referatu:

Anna Piekorz

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 103

PROCEDURY:

OR 21

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

OR 22

Zgłoszenia do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Bojszowy – inna forma wychowania przedszkolnego

OR 23

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

Powiązane:

 

GOPS

Stypendia szkolne