Przejdź do stopki

JAK KORZYSTAĆ Z BIP

Treść

Serwis BIP jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.


Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdująca się pod adresem URL http://www.bip.bojszowy.pl lub poprzez wprowadzenie adresu URL http://www.bojszowy.pl, z którego można wybrać przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy.


Informacje publiczne zawarte w Biuletynie zorganizowane są jako zbiór bazy danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o ich mechanizmy.


Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego, przedmiotowego i menu technicznego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn.


Na stronie BIP poprzez odpowiednie rozwijane menu jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi informacji publicznej.


Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.


Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu,
 • załączników w postaci plików do pobrania (pdf, doc, zip),
 • zdjęć i grafik (jpg, png, pdf).

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.


Na treść podstrony składają się:

 1. nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 2. nazwę działu i podstrony w menu,
 3. treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego ewentualnie zdjęciami,
 4. ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
 5. informacja o:
 • Data uchwalenia/podpisania dokumentu – data na dokumencie
 • Podpisane przez – informacja kto podpisał dokument
 • Data opublikowania – data zamieszczenia informacji w BIP
 • Osoba wprowadzająca informację - osoba, która jako pierwsza opublikowała informację
 • Osoba odpowiedzialna za informację osoba, która przekazuje informację do BIP
 • Data ostatniej modyfikacji
 • Zmodyfikował - osoba, która ostatnia zmieniała wprowadzaną informację


Strona główna

Ta strona wyświetlana jest przy wejściu na BIP. Znajdują się na niej linki do wszystkich najważniejszych elementów BIP oraz podstawowe dane jednostki. Do każdego artykułu zamieszczonego w serwisie dotrą Państwo poprzez "Menu podmiotowe", "Menu przedmiotowe"- zawierające najważniejsze aspekty bieżącej działalności oraz przez moduł "SZUKAJ".


Mapa serwisu BIP

Przedstawia strukturę podległości poszczególnych działów witryny BIP.


Wyszukiwarka

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk szukaj po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik o będący nazwą danej strony.


Redakcja serwisu

Zawiera informacje o osobach redagujących BIP.


Rejestr zmian

Rejestr zmian wprowadzanych w zawartości BIP: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu.


Liczba wyświetleń

Wskazuje liczbę osób, które odwiedziły poszczególne podstrony.

 

1060400