MENU

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) chcące załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Bojszowy maja możliwość

 • porozmawiać telefonicznie z pracownikiem merytorycznym tel.: 32/2189366 – Sekretarka Urzędu połączy z odpowiednią osobą.
 • po przybyciu do Urzędu skorzystania z dzwonka dla osób niepełnosprawnych zamontowanego przy głównym wejściu do Urzędu i wezwaniu pracownika celem obsługi 
 • wcześniejszego uzgodnienia wizyty w Urzędzie pod nr tel. 32/ 2189366 celem zamontowania szyn podjazdowych przy wejściu bocznym do Urzędu.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, które to usługi na rzecz naszych Klientów świadczyć będą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego

 

Osoba zainteresowana jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)), co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w których pomocy w tłumaczeniu udzieli w Urzędzie Gminy przeszkolony pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Wójtem Gminy Bojszowy w celu umówienia z tłumaczem migowym proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób poinformowania nas o tym :

 

 • faksem – na numer (32) 21-89-071
 • e-mailem – pisząc na adres wojt_bojszowy@pro.onet.pl
 • telefon od najbliższej osoby: (32) 21-89-366
 • sms/mms na nr telefonu; 501-070-019

 

Proszę o podanie w treści następujących informacji celem dobrania odpowiedniego tłumacza migowego:

 • Imię i nazwisko
 • data i godzina spotkania w Urzędzie Gminy,
 • metoda komunikowania się np.: PJM,
 • tematyka spotkania np.: nieruchomości; podatki