Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono 7309 wyników

Zarządzenie Nr 0050/157/2022 w sprawie zmiany przyjęcia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok oraz przyjęcia planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2022 r. w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/156/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/157/2022 w sprawie zmiany przyjęcia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok oraz przyjęcia planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2022 r. w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/156/2022 z dnia 30.11.2022...

Zarządzenie Nr 120/22/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zarządzenie Nr 120/22/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dzia...

918643