Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono 6659 wyników

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.70.2021.BS z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłek pisarskich w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23 lipca 2021r. znak GL.RUZ.4210.70.2021.BS udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, pozwoleń wodnoprawnych (...)

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.70.2021.BS z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłek pisarskich w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23 lipca 2021r. znak GL.RUZ.4210.70.2021.BS udzielającej Generalnemu Dyrek...

Uchwała Nr 4200/I/281/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 202 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bojszowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 495.000,00 zł

Uchwała Nr 4200/I/281/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 202 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bojszowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 495.000,00 zł...

Uchwała Nr 4200/I/17/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4200/I/17/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań...

751637