Przejdź do stopki

OSTATNIO DODANE

Treść

POSTANOWIENIE NR 1662/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 1662/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ.WDŚSIL.420.1.2024.EU.2 z dnia 9 maja 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwieni sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2023 r. znak WOOŚ.420.41.2022.KC.22

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ.WDŚSIL.420.1.2024.EU.2 z dnia 9 maja 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwieni sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2023 r. znak WOOŚ.420.41.2022.KC.22 odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 5 października 2021 r. znak WOOŚ.420.10.2021.KC.15 dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej w związku z realizacją inwestycji "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim" w ramach "Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" według wariantu E.

1318179