Przejdź do stopki

OSTATNIO DODANE

Treść

Zarządzenie Nr 0050/78/2021 w sprawie: w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy

Zarządzenie Nr 0050/78/2021 w sprawie: w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy

Uchwała Nr 4200/I/141/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 września 2021 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 4200/I/141/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 września 2021 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

704840