Przejdź do stopki

OSTATNIO DODANE

Treść

Zarządzenie Nr 0050/146/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050/140/2023 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu marki Lublin 3324 numer rejestracyjny KAN 666Y, stanowiącego własność Gminy Bojszowy oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050/146/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050/140/2023 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu marki Lublin 3324 numer rejestracyjny KAN 666Y, stanowiącego własność Gminy Bojszowy oraz powołania Komisji Przetargowej

Postępowanie RAN.6220.11.2023.MAK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 728/145, 1019/145 (obręb 0003) w obrębie ew. Jaroszowice, Gmina Tychy”

Postępowanie RAN.6220.11.2023.MAK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 728/145, 1019/145 (obręb 0003) w obrębie ew. Jaroszowice, Gmina Tychy”

Obwieszczenie Wojewody z 10 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gmin województwa śląskiego treść zarządzenia Nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 10 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gmin województwa śląskiego treść zarządzenia Nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko –Lędzińskiego BA.6740.4.11.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:rozbudowa drogi powiatowej nr 5900S ul. Barwnej w Świerczyńcu na działkach nr 537/39,1306/110, 505/88, 901/88, 501/88, 513/149.

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko –Lędzińskiego BA.6740.4.11.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:rozbudowa drogi powiatowej nr 5900S ul. Barwnej w Świerczyńcu na działkach nr 537/39,1306/110, 505/88, 901/88, 501/88, 513/149.

1101120