Przejdź do stopki

OSTATNIO DODANE

Treść

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.70.2021.BS z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłek pisarskich w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23 lipca 2021r. znak GL.RUZ.4210.70.2021.BS udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, pozwoleń wodnoprawnych (...)

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.70.2021.BS z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłek pisarskich w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23 lipca 2021r. znak GL.RUZ.4210.70.2021.BS udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, pozwoleń wodnoprawnych (...)

Uchwała Nr 4200/I/18/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Bojszowy na 2022 rok

Uchwała Nr 4200/I/18/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Bojszowy na 2022 rok

Uchwała Nr 4200/I/17/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4200/I/17/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Postanowienie Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.3, o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Postanowienie Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.3, o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

751606