Przejdź do stopki

INFORMACJE PODSTAWOWE

Treść

URZĄD GMINY BOJSZOWY

Adres: ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy,
powiat bieruńsko - lędziński
woj. śląskie,

telefon stacjonarny  +48 32 218 93 66, +48 32 218 90 72,
telefon komórkowy 535 145 260

Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych i maili

e-mail: sekretariat@bojszowy.pl
strona internetowa: www.bojszowy.pl


adres esp na ePUAP2: /UGBojszowy/SkrytkaESP

WÓJT GMINY

mgr Adam Duczmal
e-mail: wojt@bojszowy.pl

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Anna Piekorz
e-mail: sekretarz@bojszowy.pl

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Czarnynoga
e-mail: skarbnik@bojszowy.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek: od 7.30 do 17.00
Wtorek - czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 14.00

Kasa Urzędu zamykana jest godzinę przed zakończeniem pracy (pn. - 16:00, wt.-czw. - 14:30, pt. - 13:00)

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Wójt Gminy:

Pierwszy poniedziałek miesiąca: od 15.00 do 16.00
Pozostałe poniedziałki: od 07.30 do 09.00

Przewodniczący Rady Gminy:
Każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00

 

Dane do wystawienia faktury:

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy
NIP: 646 10 30 746

 

Nr konta bankowego Gminy:

BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

Nr konta bankowego Gminy do wpłat Wadium:

BS Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012

Tłumacz migowy w Urzędzie:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązkiem gminy jest zapewnienie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym tłumacza migowego. Tłumacz migowy w Urzędzie

Informacja dla osób niepełnosprawnych: Informacja dla osób niepełnosprawnych 


Zasady korespondencji z urzędem:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

  1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, lub w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePuap).
    Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania (tzw. anonim).
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), a także ustnie do protokołu.
    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (tzw. anonimy).
    W przypadku złożenia wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wszyscy wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole tym umieszcza się także datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej

751606