MENU

INFORMACJE PODSTAWOWE

URZĄD GMINY BOJSZOWY

43-220 Bojszowy,
ul. Gaikowa 35
powiat bieruńsko - lędziński
woj. śląskie,

tel. 32/ 21-89-366, 32/ 21-89-072,
tel. kom.
535-145-260

Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych i maili

e-mail: sekretariat@bojszowy.pl
strona internetowa: www.bojszowy.pl


adres esp na ePUAP2: /UGBojszowy/SkrytkaESP

 

 

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 


mgr Adam Duczmal
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
tel. 32/ 21-89-366, 32/21-89-072,
e-mail:
wojt@bojszowy.pl


 

Godziny pracy Urzędu:
 

 

Poniedziałek: od 7.30 do 17. 00
Wtorek - czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 14.00

Przyjmowanie skarg i wniosków:


 

 

Wójt Gminy:

Pierwszy poniedziałek miesiąca: od 15.00 do 16.00
Pozostałe poniedziałki: od 07.30 do 09.00

Przewodniczący Rady Gminy:
Każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00

 

Dane do wystawienia faktury:

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy
NIP: 646-10-30-746


 

Nr konta bankowego Gminy:

BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

 

Nr konta bankowego Gminy do wpłat Wadium:

BS Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012

Tłumacz migowy w Urzędzie:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązkiem gminy jest zapewnienie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym tłumacza migowego. Tłumacz migowy w Urzędzie

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

Informacja dla osób niepełnosprawnych 


UWAGA!
 

Informujemy, że Wójt udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres sekretariat@bojszowy.pl oraz wojt@bojszowy.pl, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych.

 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

UWAGA! Wyjątek stanowią wnioski o udostępnienie informacji publicznej


UWAGA! W związku z konwersją BIP-u do nowego systemu, starsze informacje mogą nie wyświetlać się w sposób prawidłowy.  Wykryte i zgłaszane problemy usuwane są nabieżąco.