MENU

POMOC SPOŁECZNA; SOCJALNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI, STYPENDIA

Jednostka prowadząca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka:

Anna Młocek

Tel. 48 /32/ 32-89-305

Adres:

43-220 Świerczyniec,

ul. Sierpowa 38

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30-17.00

Wtorek-Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.00

Procedury :

www.gops.bojszowy.pl/bip