MENU

PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Referat prowadzący:

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa

Pracownik merytoryczny:


Anna Radczuk  /Decyzje środowiskowe, podziały, odszkodowania, rolnictwo, rozgraniczenia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie
Adrian Kuczowicz - Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 107

Kierownik Referatu:

Adam Węgrzynek /Wypisy, wyrysy, WZ, numeracja nieruchomości, decyzje środowiskowe, celu publ.;
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 116

PROCEDURY wraz z drukami:

RAN 1

Wydanie zaświad­czenia z planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 2

Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości

RAN 3

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

RAN 4

Dokonanie podziału nieruchomości

RAN 5

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

RAN 6

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

RAN 7

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RAN 8

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

RAN 9

Poświadczanie oświadczeń dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,  Posiadania kwalifikacji rolniczych

RAN 10

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RAN 11

Zmiana w zapisie / sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 12

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

RAN 13

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno- rentowej Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

RAN 14

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 1. RAN 1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i usytuowaniu w obszarze rewitalizacji Data: 2018-08-30 07:06:30, - Rozmiar: 29,50kB
 2. RAN 1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i usytuowaniu w obszarze rewitalizacji Data: 2018-08-30 07:06:47, - Rozmiar: 203,36kB
 3. RAN 3 - Wniosek o wydanie wypisu i wypisu z planu.docx Data: 2018-09-24 13:33:45, - Rozmiar: 24,08kB
 4. RAN 3 - Wniosek o wydanie wypisu i wypisu z planu.pdf Data: 2018-09-24 13:33:47, - Rozmiar: 180,14kB
 5. RAN 4 - WNIOSEK o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.doc Data: 2018-09-24 13:33:50, - Rozmiar: 64,00kB
 6. RAN 4 - WNIOSEK o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.pdf Data: 2018-09-24 13:33:53, - Rozmiar: 323,72kB
 7. RAN 5 - WNIOSEK o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną.doc Data: 2018-09-24 13:37:19, - Rozmiar: 47,50kB
 8. RAN 5 - WNIOSEK o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną.pdf Data: 2018-09-24 13:37:20, - Rozmiar: 170,45kB
 9. RAN 6 - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc Data: 2018-09-24 13:36:06, - Rozmiar: 74,50kB
 10. RAN 6 - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf Data: 2018-09-24 13:36:10, - Rozmiar: 490,01kB
 11. RAN 7 - WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc Data: 2018-09-24 13:42:48, - Rozmiar: 69,50kB
 12. RAN 7 - WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf Data: 2018-09-24 13:42:51, - Rozmiar: 496,50kB
 13. RAN 8 - WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Data: 2018-08-30 07:07:36, - Rozmiar: 53,00kB
 14. RAN 8 - WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Data: 2018-08-30 07:07:58, - Rozmiar: 497,48kB
 15. RAN 10 -Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.doc Data: 2018-09-24 13:54:01, - Rozmiar: 60,50kB
 16. RAN 10 -Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.pdf Data: 2018-09-24 13:54:05, - Rozmiar: 297,83kB
 17. RAN 11 - Wniosek o zmianę w zapisie_sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc Data: 2018-09-24 13:54:16, - Rozmiar: 43,50kB
 18. RAN 11 - Wniosek o zmianę w zapisie_sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf Data: 2018-09-24 13:54:24, - Rozmiar: 248,51kB
 19. RAN 12 - WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.doc Data: 2018-09-24 13:54:27, - Rozmiar: 46,00kB
 20. RAN 12 - WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf Data: 2018-09-24 13:54:31, - Rozmiar: 276,29kB
 21. RAN 14 - WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.doc Data: 2018-09-24 13:54:34, - Rozmiar: 49,00kB
 22. RAN 14 - WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf Data: 2018-09-24 13:54:36, - Rozmiar: 456,29kB