Przejdź do stopki

PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Treść

Referat prowadzący:

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa

Pracownik merytoryczny:

Decyzje środowiskowe, podziały, odszkodowania, rolnictwo, rozgraniczenia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie

Magdalena Bernacka - Podinspektor ds. geodezji i decyzji środowiskowych
tel. 32 783 46 72 lub 32 21 89 366 wew. 33

Paulina Niesyto - Podinspektor ds. ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
tel. 32 783 46 670 lub 32 21 89 366 wew. 31

Kierownik Referatu:

Małgorzata Adamek-Kozyra -Wypisy, wyrysy, WZ, numeracja nieruchomości, decyzje środowiskowe, celu publ.;
tel. 32 783 46 71 lub 32 21 89 366 wew. 32

PROCEDURY wraz z drukami:

RAN 1

Wydanie zaświad­czenia z planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 2

Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości

RAN 3

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

RAN 4

Dokonanie podziału nieruchomości

RAN 5

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

RAN 6

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

RAN 7

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RAN 8

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

RAN 9

Poświadczanie oświadczeń dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,  Posiadania kwalifikacji rolniczych

RAN 10

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RAN 11

Zmiana w zapisie / sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 12

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

RAN 13

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno- rentowej Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

RAN 14

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

RAN 15

Wydanie zaświad­czenia o położeniu nieruchomości na obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji

 

 

 

Pliki do pobrania

1008067