Przejdź do stopki

Kontrole 2012

Treść

 

Wykaz kontroli w Urzędzie Gminy Bojszowy w 2012 roku

 

L.p.

Jednostka kontrolująca

 

 

1.      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termin kontroli

15.03.2012

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW K-ce

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

2.      

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Rybnik

Termin kontroli

6-25.04.2012

Zakres kontroli

Zgodnie z upoważnieniem 3420120401402 z 30.03.2012r.

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

Anonimizacji treści chronionej dokumentu dokonała Patrycja Czarnynoga na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)

3.      

Najwyższa Izba Kontroli

Termin kontroli

17.07.2012-19.07.2012

Zakres kontroli

Promulgacja aktów prawa miejscowego

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Wystąpienie

4.      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termin kontroli

6.09.2012

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW K-ce 272/2007/8/ort/po/P

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

5.      

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Termin kontroli

3.12.2012

Zakres kontroli

Wypadek przy pracy

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół wyłączony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016 poz.1764) oraz na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)

 

676329