MENU

Kontrole 2014

 

Wykaz kontroli w Urzędzie Gminy Bojszowy w 2014 roku

 

L.p.

Jednostka kontrolująca

 

 

1.      

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Termin kontroli

14.05.2014-27.05.2014

Zakres kontroli

Prawna ochrona pracy

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół wyłączony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016 poz.1764) oraz na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)

2.      

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach o/Pszczyna

Termin kontroli

10.06.2014r.

Zakres kontroli

Kontrola stosowania środków ochrony roślin na terenie boiska w Bojszowach

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół