Przejdź do stopki

Kontrole 2015

Treść

Wykaz kontroli w Urzędzie Gminy Bojszowy w 2015 roku

 

L.p.

Jednostka kontrolująca

 

 

1.      

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin kontroli

11.03.2015

Zakres kontroli

Wizytacja do. projektu dot. instalacji kolektorów słonecznych w Gimnazjum w Bojszowach

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

2.      

Szef Obrony Cywilnej Powiatu Bieruńsko –Lędzińskiego

Termin kontroli

16.03.2015

Zakres kontroli

System przygotowania systemu Kier. OC org. I zabezpieczenie logistyczne OC , szklenia, ćwiczenia, kontrole

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie

3.      

Śląski Urząd Wojewódzkie w Katowicach

Termin kontroli

06.05.2015

Zakres kontroli

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z 2014r. na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

4.      

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin kontroli

18.08.2015

Zakres kontroli

Kontrola po zakończeniu realizacji (trwałość projektu id1421) dofinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 – Przebudowa ul. Św. Jana

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

5.      

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Termin kontroli

01.10.2015-07.10.2015

Zakres kontroli

Prawna ochrona pracy w tym bhp

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół wyłączony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016 poz.1764) oraz na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)

6.      

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin kontroli

30.11.2015

Zakres kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach programu „Razem bezpieczniej”

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Wystąpienie pokontrolne

 

 

733028