MENU

Kadencja 2018-2023

KOMISJA REWIZYJNA

 1. OROCZ Mariusz – Przewodniczący
 2. MRZYK Łukasz - Wiceprzewodniczący
 3. HORST Roman
 4. JASIŃSKI Krzysztof
 5. LYSKO Sebastian

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. BIAŁOŻYT Urszula - Przewodnicząca
 2. JASIŃSKI Krzysztof - Wiceprzewodniczący
 3. DUŻY Marcin
 4. HORST Roman
 5. WAWRZYCZEK Janusz

 

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY

 1. HORST Roman – Przewodniczący
 2. LEJAWA Tomasz - Wiceprzewodniczący
 3. BIAŁOŻYT Urszula
 4. CZARNYNOGA Adam
 5. DUŻY Marcin
 6. KNOPEK Krystyna
 7. KOMANDERA Krzysztof
 8. KUMOR Marek
 9. LYSKO Sebastian
 10. MRZYK Łukasz
 11. OROCZ Mariusz
 12. ROKOWSKI Andrzej

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU I USŁUG

 1. DUŻY Marcin - Przewodniczący
 2. WAWRZYCZEK Janusz - Wiceprzewodniczący
 3. BIAŁOŻYT Urszula
 4. KOTAS Grzegorz
 5. ROKOWSKI Andrzej

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 1. CZARNYNOGA Adam - Przewodniczący
 2. DUŻY Marcin – Wiceprzewodniczący
 3. BIAŁOŻYT Urszula
 4. HORST Roman
 5. KUMOR Marek
 6. MRZYK Łukasz
 7. OROCZ Mariusz
 8. ROKOWSKI Andrzej

 

DORAŹNA KOMISJA STATUTOWA

 1. ROKOWSKI Andrzej - Przewodniczący
 2. LEJAWA Tomasz - Sekretarz
 3. CZARNYNOGA Adam
 4. DUŻY Marcin
 5. JASIŃSKI Krzysztof
 6. KOMANDERA Krzysztof
 7. KOTAS Grzegorz
 8. OROCZ Mariusz
 9. WAWRZYCZEK Janusz

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZEGANIA PRAWA, ŁADU, PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. ROKOWSKI Andrzej – Przewodniczący
 2. KOTAS Grzegorz - Wiceprzewodniczący
 3. BIAŁOŻYT Urszula
 4. CZARNYNOGA Adam
 5. DUŻY Marcin
 6. HORST Roman
 7. JASIŃSKI Krzysztof
 8. KNOPEK Krystyna
 9. KOMANDERA Krzysztof
 10. LEJAWA Tomasz
 11. LYSKO Sebastian
 12. MRZYK Łukasz
 13. OROCZ Mariusz
 14. WAWRZYCZEK Janusz