Przejdź do stopki

PORZĄDEK POSIEDZEŃ RADY I KOMISJI RADY

Treść

Postanowienie Nr 1393/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Bojszowy wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 1393/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Bojszowy wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

1318188