MENU

Kadencja 2014-2018

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 1. WILCZEK Antoni – Przewodniczący
 2. KUMOR Paweł - Sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. GWÓŹDŹ Janusz
 5. HORST Roman
 6. KOSTYRA Henryk
 7. KUMOR Marek
 8. ROKOWSKI Andrzej
 9. WRÓBEL Piotr

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 1. WRÓBEL Piotr - Przewodniczący
 2. KOMANDERA Krzysztof - Sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. HORST Roman
 5. GWÓŹDŹ Janusz
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ROKOWSKI Andrzej
 8. ŚCIERSKI Krzysztof
 9. LYSKO Kazimierz

 

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. KOSTYRA Henryk - Przewodniczący
 2. LYSKO Kazimierz – Sekretarz
 3. GWÓŹDŹ Janusz
 4. KUMOR Paweł
 5. WILCZEK Antoni

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. ŚCIERSKI Krzysztof – Przewodniczący
 2. USZOK Urszula - Sekretarz
 3. KNOPEK Krystyna
 4. WIETRZNY Halina
 5. ROKOWSKI Andrzej

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU I USŁUG

 1. ROKOWSKI Andrzej – Przewodniczący
 2. WIETRZNY Halina – Sekretarz
 3. ŚCIERSKI Krzysztof
 4. USZOK Urszula
 5. LYSKO Kazimierz

  

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY

 1. HORST Roman – Przewodniczący
 2. KNOPEK Krystyna – Sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. GWÓŹDŹ Janusz
 5. KOMANDERA Krzysztof
 6. WIETRZNY Halina
 7. ROKOWSKI Andrzej

 

KOMISJA STATUTOWA

 1. BIELA Stanisław – Przewodniczący
 2. KUMOR Paweł - Sekretarz
 3. GWÓŹDŹ Janusz
 4. KOMANDERA Krzysztof
 5. WRÓBEL Piotr