MENU

Kadencja 2006-2010

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY

 1. Irena BRZEZIŃSKA
 2. Dariusz GNIZA
 3. Grzegorz GWÓŹDŹ – Przewodniczący Komisji
 4. Andrzej KNOPEK
 5.  Henryk KOSTYRA
 6.  Robert SEWERYN
 7. Grzegorz SZTOLER
 8. Krzysztof ŚCIERSKI
 9. Grzegorz TOMALA
 10. Antoni WILCZEK
 11. Adam WYBRANIEC

  

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Stefan BRATEK
 2.  Grzegorz GWÓŹDŹ 
 3.  Henryk KOSTYRA – Przewodniczący Komisji
 4. Piotr WRÓBEL

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU I USŁUG

 1. Stefan BRATEK – Przewodniczący Komisji
 2. Rajmund GONDZIK
 3. Andrzej KNOPEK
 4. Henryk KOSTYRA
 5. Krzysztof ŚCIERSKI
 6. Adam WYBRANIEC

  

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 1. Stefan BRATEK
 2. Irena BRZEZIŃSKA
 3. Dariusz GNIZA
 4. Rajmund GONDZIK
 5. Andrzej KNOPEK
 6. Robert SEWERYN
 7. Grzegorz SZTOLER
 8.  Krzysztof ŚCIERSKI
 9. Grzegorz TOMALA
 10. Antoni WILCZEK
 11.  Piotr WRÓBEL – Przewodniczący Komisji

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 1. Stefan BRATEK
 2. Grzegorz GWÓŹDŹ – Przewodniczący Komisji
 3. Henryk KOSTYRA
 4. Marek KUMOR
 5. Piotr WRÓBEL

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Dariusz GNIZA
 2. Grzegorz SZTOLER
 3. Piotr WRÓBEL
 4. Grzegorz TOMALA
 5. Stefan BRATEK