MENU

Kadencja 2010-2014

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I KULTURY

 1. GWÓŹDŹ Grzegorz - przewodniczący
 2. KNOPEK Krystyna - sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. FUCHS Józef
 5. GRUSZKA Szymon
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROGALSKI Eugeniusz
 9. ŚCIERSKI Krzysztof
 10. TOMALA Tomala
 11. WRÓBEL Piotr

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU I USŁUG

 1. ROKOWSKI Andrzej - przewodniczący
 2. ŚCIERSKI Krzysztof - sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. CZARNYNOGA Joanna
 5. GRUSZKA Szymon
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROGALSKI Eugeniusz
 9. TOMALA Grzegorz
 10. WILCZEK Antoni

 

KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. KOSTYRA Henryk - przewodniczący
 2. FUCHS Józef - sekretarz
 3. GRUSZKA Szymon
 4. ROKOWSKI Andrzej
 5. WILCZEK Antoni
 6. WRÓBEL Piotr

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 1. BIELA Stanisław - przewodniczący
 2. ŚCIERSKI Krzysztof - sekretarz
 3. FUCHS Józef
 4. GRUSZKA Szymon
 5. GWÓŹDŹ Grzegorz
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROKOWSKI Andrzej
 9. WILCZEK Antoni
 10. WRÓBEL Piotr

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 1. GWÓŹDŹ Grzegorz - przewodniczący
 2. KUMOR Marek - sekretarz
 3. BIELA Stanisław
 4. CZARNYNOGA Joanna
 5. GRUSZKA Szymon
 6. KOSTYRA Henryk
 7. ODROBIŃSKA Maria
 8. ROKOWSKI Andrzej
 9. TOMALA Grzegorz
 10. WILCZEK Antoni
 11. WRÓBEL Piotr

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. BIELA Stanisław - przewodniczący
 2. KNOPEK Krystyna - sekretarz
 3. FUCHS Józef
 4. KOSTYRA Henryk
 5. ŚCIERSKI Krzysztof