MENU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

Szczegóły na stronie http://bip.powiatbl.pl/pomoc-prawna/index