Przejdź do stopki

OCHRONA ŚRODOWISKA/RDR

Treść

Referat prowadzący:

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

Pracownik merytoryczny:

Beata Łabuś
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 123

Ewelina Kwaśniewska
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 186

Kierownik Referatu:

Wojciech Boruciński

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 106

 


PROCEDURY:

GK 7

Wpis do rejestru działalności regulowanej ,

RDR - Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -18.11.2021

GK 8

Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków

GK 9

Uzgodnienie odprowadzania wód opadowych

GK 10

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Pliki do pobrania

733028