MENU

OCHRONA PRZYRODY

Referat prowadzący:

Referat Zamówień Publicznych, Umów, Promocji i Rozwoju

Pracownik merytoryczny:

Klaudyna Utrata Machura
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 109

Kierownik Referatu:

Agnieszka Sklorz
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 117

 
PROCEDURY w trakcie aktualizacji (Zmiany organizacyjne). Druki podłączone do procedur są nadal aktualne.

ZP 1

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

ZP 2 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób