MENU

OCHRONA PRZYRODY

Referat prowadzący:

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

Pracownik merytoryczny:

Beata Łabuś
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 123

Kierownik Referatu:

Wojciech Boruciński

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 106

 


PROCEDURY:

GK 11

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

GK 12

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób