MENU

Gminne Gimnazjum

GMINNE GIMNAZJUM  im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach

Adres szkoły:

43-220 Bojszowy, ul. św. Jana 33a

Dyrektor Szkoły

Irena Kaczmarek - Zając

Telefon

32 21-89-940

Fax

32 21-89-941

e-mail

gimboj@op.pl

strona internetowa

http://www.gimbojszowy.pl/

Organ prowadzący i nadzorujący

Wójt Gminy Bojszowy

Organ nadzoru pedagogicznego

Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach