MENU

SP Bojszowy

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

Adres szkoły:

43-220 Bojszowy, ul. św. Jana 33

Dyrektor Szkoły

Barbara Sosna

Telefon

32 21-89-122

Fax

32 21-89-122

e-mail

sp_bojszowy@poczta.onet.pl

strona internetowa

http://www.spbojszowy.pl

Organ prowadzący i nadzorujący

Wójt Gminy Bojszowy

Organ nadzoru pedagogicznego

Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach