MENU

INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJSZOWACH 

ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy

tel.: 571 240 360
e-mail:
kontakt@biblioteka.bojszowy.pl
WWW: www.biblioteka.bojszowy.pl
Dyrektor: Izabela Piętka

 Rejestr instytucji kultury - stan 01.01.2016r.