MENU

GZOZ

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOJSZOWACH

Adres:

43-220 Bojszowy, ul. św. Jana 41

Dyrektor:

Urszula Tatoj

Telefon rejestracja:

32 21-89-155

Telefon biuro:

32 326-46-46

Fax:

32 21-89-155

e-mail:

gzozbojszowy@poczta.onet.pl

strona internetowa:

www.gzozbojszowy.pl

Informacja o działalności:

Informacja.pdf 

Organ powołujący:

Rada Gminy Bojszowy

Akt przekształcenia w samodzielny zakład opieki zdrowotnej GZOZ:

Uchwala Nr XLV/185/1998 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 maja 1998r. w sprawie przekształcenie GZOZ

Obowiązujący STATUT GZOZ BOJSZOWY:

Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27.06.2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i przyjęcia jego jednolitego tekstu

Zmiany do statutu:

  1. Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.09.2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012
  2. Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. (z późn. zm.)
  3. Uchwała Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.
  4. Uchwała Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

Dokumenty archiwalne
dot. GZOZ (powołanie, przekształcenie, statuty):

Pobierz dokumenty archiwalne.zip

Dokumenty finansowe:

 Pobierz dokumenty finasnowe.zip

Dokumenty organizacyjne GZOZ:

 Pobierz dokumenty organizacyjne.zip