MENU

GSP Świerczyniec

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

Adres szkoły:

43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38

Dyrektor Szkoły

Gabriela Kucharczyk

Telefon

32/ 21-89-586

Fax

32/ 21-89-586

e-mail

gsp_swierczyniec@wp.pl

strona internetowa

http://www.gsp-swierczyniec.pl

Organ prowadzący i nadzorujący

Wójt Gminy Bojszowy

Organ nadzoru pedagogicznego

Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach