MENU

RPWiK S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Adres:

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy

Prezes:

Krzysztof Zalwowski

Tel./Fax:

tel. 32 227 40 31 do 33
fax. 32 325 70 05

E-mail:

sekretariat@rpwik.tychy.pl

www:

https://rpwik.tychy.pl/