MENU

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Bojszowach w dniu 21.10.2018r.

Gminna Komisja Wyborca w Bojszowach w dniu 21 października 2018 roku pełni dyżur od godz. 7.00 do czasu przekazania Komisarzowi Wyborczemu wyników wyborów.

 

Rober Wilemski

Przewodniczący Gminne Komisji Wyborczej w Bojszowach

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Bojszowach

Siedzib: Urząd Gminy Bojszowy,
43-220 Bojszowy,
ul. Gaikowa 35
Telefon: (32) 218 93 66 wew. 108
Faks: (32) 218 90 71