MENU

Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje

 1. Rozpoczęcie prac Obwodowych Komisji Wyborczych Data: 2018-10-19 13:06:05, - Rozmiar: 190,05kB
 2. Postanowienie o zmianach w składzie ObKW Nr 5 Data: 2018-10-18 12:23:26, - Rozmiar: 26,86kB
 3. Postanowienie o zmianach w składzie ObKW Nr 5 Data: 2018-10-18 12:23:17, - Rozmiar: 26,83kB
 4. Informacja Komisarza o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych Data: 2018-10-18 12:21:47, - Rozmiar: 25,49kB
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, Data: 2018-10-10 11:05:31, - Rozmiar: 209,57kB
 6. ZARZĄDZENIE NR 0050/90/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 3 października 2018r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych do Rady Gminy Bojszowy, Rady Powiatu Bier Data: 2018-10-10 11:02:05, - Rozmiar: 140,76kB
 7. Postanowienie o zmianie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Data: 2018-10-10 07:11:31, - Rozmiar: 39,72kB
 8. Informacja o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych Data: 2018-10-04 07:08:30, - Rozmiar: 363,68kB
 9. Postanowienie Komisarza I o zwołaniu pierwszych posiedzeń ObKW Data: 2018-10-04 07:06:37, - Rozmiar: 4 044,55kB
 10. Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Data: 2018-10-04 06:53:14, - Rozmiar: 280,42kB
 11. Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Data: 2018-10-04 06:52:30, - Rozmiar: 357,41kB
 12. Postanowienie Komisarza I - ws. powołania ObKW Data: 2018-10-03 11:37:15, - Rozmiar: 332,22kB
 13. Protokół GKW z losowania numerów list komitetów Data: 2018-10-02 13:21:24, - Rozmiar: 426,05kB
 14. Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Składów Obwodowych Komisji Wyborczych Data: 2018-10-02 05:42:13, - Rozmiar: 332,23kB
 15. Zawiadomienie o losowaniu list Data: 2018-09-28 14:29:06, - Rozmiar: 147,58kB
 16. Informacja o zarejestrowanych kandydatach na Radnych Gminy Bojszowy Data: 2018-09-28 06:25:52, - Rozmiar: 490,43kB
 17. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniu członków OKW Data: 2018-09-24 11:18:41, - Rozmiar: 209,16kB
 18. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Bojszowach w dniach 13-18.09.2018r. Data: 2018-09-12 14:42:18, - Rozmiar: 107,52kB
 19. Informacja w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych Data: 2018-09-11 12:49:05, - Rozmiar: 101,16kB
 20. Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Data: 2018-09-11 12:47:44, - Rozmiar: 82,91kB
 21. Postanowienie Komisarza Wyborczego I z dnia 10 września 2018r. o zwołaniu pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Data: 2018-09-11 12:07:12, - Rozmiar: 41,95kB
 22. Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Data: 2018-09-11 12:03:10, - Rozmiar: 142,71kB
 23. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Data: 2018-09-11 12:02:28, - Rozmiar: 331,81kB
 24. Postanowienie Komisarza Wyborczego I z dnia 10 września 2018r. o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Data: 2018-09-11 06:33:37, - Rozmiar: 501,02kB
 25. Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w Data: 2018-08-29 11:21:00, - Rozmiar: 15,58kB
 26. Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.08.2018r. o podaniu do publicznej widomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bojszowach Data: 2018-08-29 06:49:58, - Rozmiar: 235,37kB