MENU

Podział gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania

  1. Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania
  2. Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania