MENU

INFORMACJE o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych

 1. ZPOW-611-3-18- INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy - powyżej. 20.000 mieszkańców Data: 2018-08-21 14:00:58, - Rozmiar: 109,00kB
 2. ZPOW-611-3-18 Załącznik nr 1-Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Data: 2018-08-21 14:01:13, - Rozmiar: 43,00kB
 3. ZPOW-611-3-18 Załącznik nr 2- UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW Data: 2018-08-21 14:01:29, - Rozmiar: 43,00kB
 4. ZPOW-611-3-18 Załącznik nr 3- OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE Data: 2018-08-21 14:01:47, - Rozmiar: 59,50kB
 5. ZPOW-611-3-18 Załącznik nr 4- OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE Data: 2018-08-21 14:02:02, - Rozmiar: 49,50kB
 6. ZPOW-611-3-18 Załącznik nr 5-INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Data: 2018-08-21 14:02:15, - Rozmiar: 29,00kB
 7. ZPOW-611-5-18 - INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r. Data: 2018-08-21 14:02:43, - Rozmiar: 103,50kB
 8. ZPOW-611-4-18 Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych Data: 2018-08-21 14:02:59, - Rozmiar: 174,50kB
 9. ZPOW-611-4-18 Załącznik nr 2 - UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ Data: 2018-08-21 14:03:09, - Rozmiar: 40,50kB
 10. ZPOW-611-4-18 Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE Data: 2018-08-21 14:03:23, - Rozmiar: 58,50kB
 11. ZPOW-611-4-18 Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE Data: 2018-08-21 14:03:39, - Rozmiar: 49,50kB
 12. ZPOW-611-4-18 Załącznik nr 5 - INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Data: 2018-08-21 14:03:51, - Rozmiar: 29,00kB
 13. ZPOW-611-5-18 - INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r. Data: 2018-08-21 14:04:10, - Rozmiar: 103,50kB
 14. ZPOW-611-5-18 Załącznik nr 1 -Zgłoszenie listy kandydatów na radnych do Sejmiku Data: 2018-08-21 14:04:23, - Rozmiar: 229,50kB
 15. ZPOW-611-5-18 Załącznik nr 2 - UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ Data: 2018-08-21 14:04:52, - Rozmiar: 40,00kB
 16. ZPOW-611-5-18 Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE Data: 2018-08-21 14:04:36, - Rozmiar: 59,00kB
 17. ZPOW-611-5-18 Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE Data: 2018-08-21 14:05:12, - Rozmiar: 49,50kB
 18. ZPOW-611-5-18 Załącznik nr 5 -INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Data: 2018-08-21 14:05:27, - Rozmiar: 29,00kB
 19. ZPOW-611-9-18 - INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych -w gminach do 20.000 mieszkańców Data: 2018-08-21 14:05:52, - Rozmiar: 99,00kB
 20. ZPOW-611-9-18 Załącznik nr 1 Zgłoszenie listy kandydatów na radnych do Rady - do 20. 000 Data: 2018-08-21 14:06:14, - Rozmiar: 72,50kB
 21. ZPOW-611-9-18 Załącznik nr 2 - UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ Data: 2018-08-21 14:06:25, - Rozmiar: 43,50kB
 22. ZPOW-611-9-18 Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE Data: 2018-08-21 14:06:41, - Rozmiar: 60,00kB
 23. ZPOW-611-9-18 Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE Data: 2018-08-21 14:06:55, - Rozmiar: 49,50kB
 24. ZPOW-611-9-18 Załącznik nr 5 - INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Data: 2018-08-21 14:07:14, - Rozmiar: 29,00kB
 25. ZPOW-611-9-18 Załącznik nr 6 -OŚWIADCZENIE KANDYDATA Data: 2018-08-21 14:07:56, - Rozmiar: 45,50kB