MENU

Górnośląski Związek Metropolitalny

Górnośląski Związek Metropolitalny

Projekty dofinansowane  w roku 2018 ze środków „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”

Typ:

Stowarzyszenie lub Związek Członkowski

Symbol:

GZM

Nazwa:

Górnośląski Związek Metropolitalny

Składka członkowska
Gminy:

składka stała na rok 2019 wynosi 150.883 zł

składka zmienna na rok 2019 wynosi 1.017.511 zł

Władze Związku:

Kliknij tutaj

Adres:

ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
pok. 213 (II p.)

Telefon bezpośredni:

(32) 253-04-25

Fax:

(32) 253-04-35

E-mail:

biuro@gzm.org.pl

www:

http://bip.metropoliagzm.pl/
http://metropoliagzm.pl/