MENU

Kadencja Rady 2010-2014

 SKŁAD RADY GMINY BOJSZOWY KADENCJI 2010 - 2014

 1. KUMOR Marek - Przewodniczący Rady Gminy
 2. WRÓBEL Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 3. WILCZEK Antoni - Z-ca Przewodniczącego Rady Gmiy
 4. BIELA Stanisław  
 5. CZARNYNOGA Joanna     
 6. FUCHS Józef
 7. GRUSZKA Szymon
 8.  GWÓŹDŹ Grzegorz
 9. KNOPEK Krystyna
 10. KOSTYRA Henryk
 11. ODROBIŃSKA Maria         
 12. ROGALSKI Eugeniusz        
 13. ROKOWSKI Andrzej
 14. ŚCIERSKI Krzysztof
 15. TOMALA Grzegorz