Przejdź do stopki

Kadencja 2006-2010

Treść

Uchwała Nr XXXVII/196/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Uchwała  Nr XXXVII/196/2010 Rady Gminy Bojszowy   Tytuł: Uchwała Nr XXXVII/196/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności przypadających gminie Bojszowy oraz jej jednostkom organizacyjnym...

Uchwała  Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy   Tytuł: Uchwała Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należno

Uchwała Nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z określeniem rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących tym procedurom

Uchwała  Nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Bojszowy   Tytuł: Uchwała Nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z określeniem rodzaju

Uchwała Nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy

Uchwała  Nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Bojszowy   Tytuł: Uchwała Nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gm

Uchwała Nr XXXV/187/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego

Uchwała  Nr XXXV/187/2010 Rady Gminy Bojszowy   Tytuł: Uchwała Nr XXXV/187/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia  7 lipca  2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształto

676333