MENU

STATUT GMINY

Numer aktu

Uchwała Nr XXXV/182/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. STATUT GMINY BOJSZOWY

Opublikowano w Dz.Urz. Woj. Śl.

Nr 163 poz. 2667 z dn. 27.08.2010r.

Data podpisania:

2010-07-07

Zmiany do statutu:

Uchwała nr X/66/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bojszowy