MENU

Budżet na 2020 r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2020

 

Projekt budżetu:

Zarządzenie Nr 0050/114/2019 w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Budżet na 2020r.

Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

 

Data podpisania:

19.12.2019r.  

Zmiany do budżetu:

 

 

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.901

 

Sprawozdanie:

-

 

Opinia RIO: