MENU

Budżet na 2011 r.

Uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr IV/13/2011 w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2011

Budżet na 2011r.

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2011.

Data podpisania:

2011-02-07

Zmiany do budżetu:

  1. Uchwała Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011r
  2. Uchwała Nr IX/35/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011r
  3. Uchwała Nr X/41/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września a 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011r
  4. Uchwała Nr XII/58/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r
  5. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1371

Sprawozdanie:

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011r.

Opinia RIO:

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.