Przejdź do stopki

PORZĄDEK POSIEDZEŃ RADY I KOMISJI RADY

Treść

Sesja Rady Gminy Bojszowy w dniu 25 września 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 25 września 2023 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2024-2027.
 4. Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:
  • Nr LXIV/421/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tychach – wybory tajne
  • Nr LXIV/422/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy „Diamentowa” drodze wewnętrznej położonej w Gminie Bojszowy w miejscowości Bojszowy;
  • Nr LXIV/423/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  • Nr LXIV/424/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 5. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
 6. Zakończenie sesji.

1318178