MENU

Sesja Rady Gminy Bojszowy w dniu 21.09.2020 r.

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00  w sali narad Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  • Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 września 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Bojszowy
  • Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
  • Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025
  • Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

 4. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

5. Zakończenie sesji.