MENU

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Bojszowy w dniu 18.11.2019 r.

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
a) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych (XVI/92/2019)
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2020 rok (XVI/93/2019)
c) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2020 (XVI/94/2019)
d) w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (zmiana treści uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 września 2019 r.) (XVI/95/2019)
e) w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (zmiana treści uchwały Nr XV/91/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2019 r.) (XVI/96/2019)
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (XVI/97/2019)
g) w sprawie zmiany w budżecie gminy Bojszowy na 2019 rok (XVI/98/2019)
4. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
5. Zakończenie sesji.