Przejdź do stopki

OSTATNIO DODANE

Treść

Obwieszczenie RAN2.6733.2.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.05.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zasilania wytwórni mas bitumicznych w Międzyrzeczu przy ul. Kopalnianej” Inwestycja planowana jest na działkach ozn. nr geod.: 2964/162, 3423/160 położonych w Bojszowach ul. Kopalniana (obręb Międzyrzecze k.m. 1

Obwieszczenie RAN2.6733.2.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.05.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zasilania wytwórni mas bitumicznych w Międzyrzeczu przy ul. Kopalnianej” Inwestycja planowana jest na działkach ozn. nr geod.: 2964/162, 3423/160 położonych w Bojszowach ul. Kopalniana (obręb Międzyrzecze k.m. 1

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.139.2022.AN z dnia 17 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 23.07.2012 r., znak: ŚR.6341.17.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.139.2022.AN z dnia 17 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 23.07.2012 r., znak: ŚR.6341.17.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zarządzenie Nr 0050/57/2022 w sprawie: zmiany przyjęcia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok oraz przyjęcia planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2022 r. w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/56/2022 z dnia 17.05.2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/57/2022 w sprawie: zmiany przyjęcia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok oraz przyjęcia planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2022 r. w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/56/2022 z dnia 17.05.2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/55/2022 w sprawie: zmiany przyjęcia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok oraz przyjęcia planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2022 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XLVI/312/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/55/2022 w sprawie: zmiany przyjęcia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok oraz przyjęcia planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2022 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XLVI/312/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.138.2022.AN z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 03.07.2012 r., znak: ŚR.6341.16.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.138.2022.AN z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 03.07.2012 r., znak: ŚR.6341.16.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie GL.ZUZ.2.4210.258.2022.AK z dnia 9 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (…) w ramach inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Obwieszczenie GL.ZUZ.2.4210.258.2022.AK z dnia 9 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (…) w ramach inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

807430