Przejdź do stopki

OSTATNIO DODANE

Treść

Zawiadomienie Wójta Gminy Bojszowy Nr RAN2.6220.1.2022 z dnia 10.05.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Wydobycie kopalny- piasku- ze złoża „Międzyrzecze” w Międzyrzeczu” na działkach nr (...), położonych w Bojszowach obręb Międzyrzecze km 1.

Zawiadomienie Wójta Gminy Bojszowy Nr RAN2.6220.1.2022 z dnia 10.05.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Wydobycie kopalny- piasku- ze złoża „Międzyrzecze” w Międzyrzeczu” na działkach nr 1211/35, 1212/36, 1499/35, 1500/36, 1502/36, 1503/36, 1504/36, 1501/37, 3575/37, 1506/38, 1507/38, 1505/37, 3573/38, 1454/44, 1458/47, 1459/48, 3568/49, położonych w Bojszowach obręb Międzyrzecze km 1.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (...) w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg wariantu E.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (...) w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg wariantu E.

Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, informującego o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,93 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg wariantu E.

Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, informującego o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,93 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg wariantu E.

Obwieszczenie RAN2.6733.5.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego NN dla zasilania budynku mieszkalnego w Świerczyńcu przy ul. Grobla (1550/97, 1124/94)”

Obwieszczenie RAN2.6733.5.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza lektroenergetycznego NN dla zasilania budynku mieszkalnego w Świerczyńcu przy ul. Grobla (1550/97, 1124/94)”

Obwieszczenie RAN2.6733.1.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa zasilania wytwórni mas bitumicznych w Międzyrzeczu przy ul. Kopalnianej”

Obwieszczenie RAN2.6733.1.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa zasilania wytwórni mas bitumicznych w Międzyrzeczu przy ul. Kopalnianej”

807427