MENU

Stawki podatków na 2019r.

Numer konta bankowego Gminy Bojszowy, na który można wpłacać podatki:
BS Tychy 80 84350004 0000 0000 4444 0002

  1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2019 roku.
  2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy
  3. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2019.  
  4. Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 8 października 2018r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych