MENU

Stawki w latach 2014-2018

Stawki podatków w roku 2018


Numer konta bankowego Gminy Bojszowy, na który można wpłacać podatki:
BS Tychy 80 84350004 0000 0000 4444 0002

 1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2017 roku.stawki podatków w 2018r. pozostały niezmienione
 2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy
 3. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2017.  – stawki podatku w 2018r. pozostały niezmienione
 4. Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
 5. Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018r. do pobrania:

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.pdf

-        Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + Załącznik do deklaracji DT-1/A

 


Stawki podatków w roku 2017

Numer konta bankowego Gminy Bojszowy, na który można wpłacać podatki:
BS Tychy 80 84350004 0000 0000 4444 0002

 1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2017 roku.
 2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy
 3. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2017.
 4. Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017r.:

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.pdf

-        Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + Załącznik do deklaracji DT-1/A


Stawki podatków w roku 2016

 1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2016 roku.
 2. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2016.
 3. Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016r.:

-         Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc

-         Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf

-         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc

-         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.pdf

-        Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + Załącznik do deklaracji DT-1/A


Stawki podatków w roku 2015

 1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2015 roku.
 2. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2015.
 3. Wzory deklaracji i informacji podatkowych

·   Informacja w sprawie: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

·   Deklaracja na podatek od nieruchomości   ,

·   Deklaracja na podatek rolny ,

·   Deklaracja na podatek leśny ,

·   Deklaracja na podatek od środków transportowych

·   Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych