MENU

Protokół nr 1/2019 z posiedzenia łączonych Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Oświaty i Kultury, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 stycznia 2019 r.