Przejdź do stopki

Kadencja 2018-2023

Treść

Uchwała nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

Data podjęcia:

07.12.2020 r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

-

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

-

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Woj. Śl.:

-

 

715649