MENU

Uchwała nr XV/87/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

Data podjęcia:

21.10.2019 r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

-

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

-

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Woj. Śl.:

-