MENU

Uchwała nr XV/86/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojszowy"

Data podjęcia:

21.10.2019 r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

-

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

-

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Woj. Śl.:

-