MENU

Uchwała nr VI/40/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy

Data podjęcia:

18.03.2019 r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

-

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

Uchwała nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 lutego 2018 r.

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Woj. Śl.:

-