MENU

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

 

Data podjęcia:

10.12.2018r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

-

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

-

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Woj. Śl.:

-