Przejdź do stopki

Kadencja 2018-2023

Treść

Uchwała Nr XXXIX/266/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Bojszowy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIX/266/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Bojszowy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVII/251/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXXVII/251/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

733028